Sponsorloop Brazilië 2023

 

Zaterdag  02 december

SCHEMA:

 

13:00 uur Inloop Trefpunt Sozo, Hoofdstraat 76 te Stadskanaal. Koffie met Koek.

13:30 uur Start Sponsorwandeling.

16:30 uur Einde wandeling

17:00 uur Samen eten in Sozo *

18:30 uur Afsluiting

 

 

  • * De lekkere warme maaltijd is gratis voor de deelnemers aan de sponsorwandeling.
  • Niet-wandelaars kunnen voor een kleine bijdrage aanschuiven voor deze heerlijke maaltijd in goed gezelschap!

De opbrengst van deze actie wordt besteed aan het werk van de Evangelische Zending Brazilië.

 

Stichting Hands to Help is een door de belastingdienst aangemerkte ANBI. Giften aan een ANBI zijn voor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De stichting rekent maximaal 10% van de giften voor bankkosten, administratie en controle daarop.

 

LOPEN voor Brazilië.

Direct doneren op onze rekening is de voordeligste manier van geven.

Maak een (automatische) overmaking van bijvoorbeeld €25,00 over op:

IBAN: NL16INGB0002864530
t.n.v.: Stichting Hands to Help
o.v.v.: Sponsorloop Brazilië 2023

 

Scan de QR-code of klik op de code om direct te geven: