ANBI

Stichting Hands To Help

 

RSIN Fiscaal Nr. ANBI 817327411

KvK Veendam: 02096245

IBAN: NL16 INGB 0002864530 SWIFT/BIC: INGBNL2A

Het is belangrijk dat een stichting goed werk levert en transparant is in de financiën. Zulke stichtingen krijgen van de belastingdienst het ANBI-kenmerk. Stichting Hands to Help heeft dat kenmerk. Voor de donateur betekent dat dat zij geven aan een betrouwbare stichting en dat de giften belasting aftrekbaar zijn.

NAW-gegevens

Kantoor:
Hoofdstraat 76 | 9501CP | Stadskanaal
T: 06 54625085
E: info@hands-to-help.nl
W: www.hands-to-help.nl

Doelstelling

 • Hands to Help helpt mensen die uit willen stappen om een getuige van Jezus Christus te zijn door verkondiging en werken. Zij helpt mensen die in de frontlinie van verkondiging staan en wonen in gebieden waar geloof in Jezus Christus het meeste kost.

Beleidsplan

 • Hands to Help zet projecten op voor informatie en financiën.
 • Hands to Help doet fondswerving voor eigen en gelieerde projecten. Zij doet dit voor sponsorprogramma’s en door acties.
 • De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties. De stichting houdt een boekhouding bij van de inkomsten en uitgaven.

Beloningsbeleid

Geen van de bestuurders wordt betaald door de stichting. Er zijn geen mensen in dienst. Dat houdt de kosten laag. Diensten door derden worden op basis van vrijwilligheid of op declaratiebasis verricht.De stichting werkt met vrijwilligers om kosten laag te houden.

Uitgeoefende activiteiten in 2019

 • Actie voor Ethiopië – Support vluchteling Markos – Afgerond
 • Actie voor computers ziekenhuis Oekraïne – Project geslaagd
 • Actie Pakistan voorganger Ezekiel – Actie is lopend
 • Actie Pakistan schoolproject – Actie is lopend.
 • Actie Brazilië overkapping kerk – Afgerond
 • Sponsorwandeling in samenwerking met PG Stadskanaal en Stg. Evangelische Zending Brazilië
 • Actie Oekraïne Zigeunerkamp via gemeente Benthuizen – Lopend
 • Actie Hongarije Nederland uitwisseling – Zij zijn weekend van 23 november in NL geweest – Actie afgerond
 • Organisatorisch
  • Uitbreiding gebruik digitale media via Onview planner Geeft structuur.
  • Beheer website bij Purisa Stadkanaal
  • Bestuursuitbreiding: Jan Groenhof
  • Samenstelling bestuur:
   1. Voorzitter – Jaco van der Sterre
   2. Vice Voorzitter – Heidy Schreuder Peters
   3. Secretaris – Chris Drenth
   4. Penningmeester – Jan Groenhof

Financiële verslaglegging 2017 – 2019

Bestuur

 • Jaco van der Sterre – voorzitter
 • Heidy Schreuder Peters – 2e voorzitter
 • Chris Drenth – Secretaris
 • Jan Groenhof – Penningmeester