ANBI

Stichting Hands To Help

RSIN Fiscaal Nr. ANBI 817327411
KvK Veendam: 02096245
IBAN: NL16 INGB 0002864530
SWIFT/BIC: INGBNL2A

Het is belangrijk dat een stichting goed werk levert en transparant is in de financiën. Zulke stichtingen krijgen van de belastingdienst het ANBI-kenmerk. Stichting Hands to Help heeft dat kenmerk. Voor de donateur betekent dat dat zij geven aan een door de belastingdienst gecontroleerd goed doel. Giften zijn voor de belasting aftrekbaar.

 

NAW-GEGEVENS

Zeteladres:

Omloop 72 | 9502 RK | Stadskanaal

T: 06 54625085

E-mail: info@hands-to-help.nl

Website: www.hands-to-help.nl

DOELSTELLING

 • Hands to Help helpt mensen die een getuige van Christus zijn op plaatsen waar dat moeilijk is. De focus van Hands to Help is op het opzetten van onderwijs.

BELEIDSPLAN

 • Hands to Help ondersteunt projecten die de statutaire doelstellingen verwezenlijken.
 • Hands to Help doet fondswerving voor deze projecten. Zij doet dit door sponsorprogramma’s (periodieke regelmatige donaties) en door opbrengsten van incidentele acties naar de projectpartners over te maken.
 • De stichting houdt een boekhouding bij van de inkomsten en uitgaven en doet via de website Rekening en Verantwoording middels het publiceren van het jaarlijks financieel verslag.

BELONINGSBELEID

Geen van de bestuurders wordt betaald door de stichting. Er zijn geen mensen in dienst. Dat houdt de kosten laag. Diensten door derden worden op basis van vrijwilligheid of op declaratiebasis verricht.

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2022

 

 

 • Actie Pakistan Financiele ondersteuning voorganger Ezekiel – Actie is lopend
 • Actie ondersteuning schoolproject Pakistan – Actie is lopend.
 • Actie financiële ondersteuning jongenshuis Pakistan – Project in opzet
 • Sponsorwandeling in samenwerking met PG Stadskanaal en Stg. Evangelische Zending Brazilië – Jaarlijkse actie in oktober
 • Lichtjesactie ter ondersteuning van schoolwerk in Pakistan – Jaarlijkse actie in december
 • Actie Oekraïne Zigeunerkamp via NGK Benthuizen – Lopende actie
 • Actie Noodhulp Oekraïne vanwege de oorlog – Lopende actie
 • Actie ondersteuning levensonderhoud hulpverlener Anne in Roemenië – Lopende actie

Acties die de stichting ondersteunt worden ondersteund door lokale partner-rechtspersonen 

FINANCIËLE  VERSLAGEN  2021 T/M 2023

 

2021

2022

 

2023

 

 

BESTUUR:

 • Jaco van der Sterre – voorzitter
 • Heidy Schreuder Peters – 2e voorzitter
 • Chris Drenth – Secretaris
 • Jan Groenhof – Penningmeester