ANBI

Stichting Hands To Help

RSIN Fiscaal Nr. ANBI 817327411
KvK Veendam: 02096245
IBAN: NL16 INGB 0002864530
SWIFT/BIC: INGBNL2A

Het is belangrijk dat een stichting goed werk levert en transparant is in de financiën. Zulke stichtingen krijgen van de belastingdienst het ANBI-kenmerk. Stichting Hands to Help heeft dat kenmerk. Voor de donateur betekent dat dat zij geven aan een door de belastingdienst gecontroleerd goed doel. Giften zijn voor de belasting aftrekbaar.

 

NAW-GEGEVENS

Zeteladres:

Omloop 72 | 9502 RK | Stadskanaal

T: 06 54625085

E-mail: info@hands-to-help.nl

Website: www.hands-to-help.nl

DOELSTELLING

 • Hands to Help helpt mensen die een getuige van Christus zijn op plaatsen waar dat moeilijk is. De focus van Hands to Help is op het opzetten van onderwijs.

BELEIDSPLAN

 • Hands to Help zet projecten op voor informatie en financiën.
 • Hands to Help doet fondswerving voor eigen en gelieerde projecten. Zij doet dit voor sponsorprogramma’s en door acties.
 • De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties. De stichting houdt een boekhouding bij van de inkomsten en uitgaven.

BELONINGSBELEID

Geen van de bestuurders wordt betaald door de stichting. Er zijn geen mensen in dienst. Dat houdt de kosten laag. Diensten door derden worden op basis van vrijwilligheid of op declaratiebasis verricht.

UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2019

 • Actie voor Ethiopië – Support vluchteling Markos – Afgerond
 • Actie voor computers ziekenhuis Oekraïne – Project geslaagd
 • Actie Pakistan voorganger Ezekiel – Actie is lopend
 • Actie Pakistan schoolproject – Actie is lopend.
 • Actie Brazilië overkapping kerk – Afgerond
 • Sponsorwandeling in samenwerking met PG Stadskanaal en Stg. Evangelische Zending Brazilië
 • Actie Oekraïne Zigeunerkamp via NGK Benthuizen – Lopend
 • Actie Hongarije Nederland uitwisseling – Zij zijn weekend van 23 november in NL geweest – Actie afgerond

FINANCIËLE  VERSLAGEN  2020 – 2019

2020

2019

 

BESTUUR:

 • Jaco van der Sterre – voorzitter
 • Heidy Schreuder Peters – 2e voorzitter
 • Chris Drenth – Secretaris
 • Jan Groenhof – Penningmeester