Armenië – Het Jozef zijn droom dat broeders en zusters uit pinkstergemeentes in Nederland hem helpen bij zijn hulp aan de gelovigen in zijn vaderland. We zien graag dat Jozef die hulp krijgt: gemeente ben je immers samen. De pinkstergemeente waar Jozef lid was, is klein en er is veel nood. Veel christenen leven onder de armoedegrens. De circa 6000 pinkster-christenen komen soms samen, maar hun invloed is beperkt. Als stichting willen we graag hulp bieden aan de gemeente in Armenië. Die hulp zal een getuigenis zijn van verbondenheid.